QR-handler

Uafhængig, brugervenlig og fleksibel håndtering af dynamiske QR og 2d koder

Fordele:
Webbaseret adgang med brugervenlig oprettelse og administration af brugere og QR koder
Link på kode kan ændres
Lille kode-størrelse uafhængigt af URL- længde
Særskilt statistik på hver QR kode
Fortrykte QR koder på eksempelvis mærkater, kan aktiveres med det ønskede link
Uddeling af rettigheder til at oprette QR koder
Integration via API (webservice) i CMS, CRM o.lign.(ved oprettelse af mange koder)
Juridisk sikkerhed for brugsret til QR koden

Til reklamebureauer, webbureauer og IT-firmaer

Som re-seller bliver du dine kunders personlige QR-handler
Uafhængigt af os kan du oprette firmaer og tildele dem koder samt ret til selv at oprette brugere og administratorer


For mere information, kontakt Preben Rasmussen på +45 28 18 94 01 eller e-mail kontakt@qr1.dk